Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine

Käik Kairo muuseumi

Kairo muuseumi külastaja võib näha suurt kolme ja poole meetri kõrgust graniidist mälestusmärki vaarao Merenptahi ajast, XIII sajandist e.m.a. mälestusmärgil jutustab vaarao oma vaenlastest, muu hulgas võidust liibüalaste ja iisraeliitide üle. Kui kuulus arheoloog sir W. M. Petrie leidis XX sajani algul selle mälestusmärgi, tõlkis egüptoloog Spiegelberg sellel oleva kirjutise, kui sammas oli alles poolenisti maa sees. Kiviplaat oli maa sees nõnda, et Merenptahi tekst asetses just maa-aluses osas. Maa õõnestati kivi alt ja Spiegelberg roomas tekkinud süvendisse ja luges teksti selili lamades.

Tulnud süvendist välja, kirjeldas ta nähtut Petriele nii: “Tekstis esineb süürlaste linnade nimesid ja nende hulgas üks nimi Isirar, mida ma ei tunne.” Nimi “Isirar” oli kirjutatud hieroglüüfides. Petrie tõlkis kohe selle nime “Iisraeliks”. Ta ütles oma abilistele, et see kivi saab kuulsamaks kõigist teistest muinasleidudest. Tänapäeval tuntakse seda mälestusmärki “Iisraeli kivi” nime all.

Tekst on kivile graveeritud XIII sajandi lõpul e.m.a. ja see on üks varasematest algupärastest “dokumentidest”, kus mainitakse nime “Iisrael”. See toob huvitavat valgust Iisraeli, selle Jumalast “valitud” rahva, ajaloole. Kõikide rahvaste ja maade järel on märk, mis tähendab “võõras maa”. Aga hieroglüüfides nime “Iisrael” järel on kujutatud istuvat meest ja naist ning mingit osutavat märki. Muinasteksti koostaja ei saanud kasutada “Iisraeli” kohta ainult märki “võõras maa”. See viitab olukorrale, milles iisraeliidid elasid kohtumõistjate ajajärgul. Vaarao Merenptah valitses nimelt ajal, mida Iisraeli ajaloos kutsutakse kohtumõistjate ajaks. Just sellel ajal tegi vaarao Merenptah sõjaretke Palestiinasse. Iisraeliidid ei olnud tol ajal ühtne riik, vaid elasid rändkarjakasvatajatena.

Järelikult see mälestuskivi kummutab oletuse, et Ramses II oli olnud vaarao-orjastaja ja tema poeg Merenptah Iisraeli Egiptusest lahkumise aegne valitseja. Viimane valitses ainult mõne aasta ega võinud järelikult teha muististes kirjeldatud sõjaretki Geserti ja Askeloni Palestiinas, kui iisraellased oleksid lahkunud tema ajal ja rännanud 40 aastat kõrbes enne Kaanani saabumist. Kuid selle asemel võtame omaks Piiblis mainitud 1. Kn.6,1., kus nimetatakse et Egiptusest lahkumine toimus 480 aastat enne Saalomoni valitsemisaega, saame Egiptusest lahkumise ajaks XV sajandi e.m.a. Selliselt ei ole raske kooskõlastada Piibli jutustust ajalooliselt ja kronoloogiliselt selle XIII sajandist e.m.a. pärit oleva “Iisraeli” mainiva mälestuskirjutisega. Egiptusest leitud El-Amarna kirjad annavad lisakinnitust Piiblis esitatud väljaviimise momendile. Keegi Kaanani vürstidest esitas vaaraole abipalve, kuna tema maale oli tungimas habirunimeline rahvas. See oli heebrealaste nimetus Joosua ajal. Kirja kuupäev o n täielikus kooskõlas 1. Kn. 6,1 mainitud ajaga ning Merentahi “iisraeli kivis” esitatud iisraeli puudutava sündmusega. Järelikult kinnitavad arheoloogilised leiud Piibli ajaloo usaldatavust.

  • left
  • right