Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine

Tutanhamoni haualeid ja Piibel

Sügava mulje jätab Kairo muuseumis Tutanhamoni hauast leitud esemetega tutvumine. Eksponeeritud on ühtekokku 1700 eset ja palju muid on muuseumi arhiivis. Kaks pikka saali ja kolmas väiksem ruum on sõna otseses mõttes neid esemeid täis. Kui huvitav ka ei ole vaadelda kulla ja kalliskivide muinasjutulist rikkust, on arheoloogi seisukohalt kõige huvipakkuvamad siiski mõned raudesemed.

Seal on näiteks kullast käepidemega mäekristalli krusteeringuga kaunistatud pistoda, mille tera on rauast. On ka eelpool mainitud müstilist silma kujutav raudamulett ning palju muud.

Need esemed tõendavad, et rauda kasutati juba Tutanhamoni ajal, järelikult XIV aastasajal e. m. a. Noil aegadel iisraeliidid vallutasid Kaanaimaa ja Piibli järgi omasid kaananlased “rautatud sõjavankreid”.

Hugo Winkler kaevas 1910. a. Bogazköys ja tegi järgmise avalduse: hetiidid oskasid vahet teha raua ja rauamaagi vahel. Nende sõjaline ülivõimsus XIV sajandil e.m.a. põhines just sellel oskusel. Hetiidid rajasid vasallriike Kaananis, mille tõttu sai raud sealgi tuntuks. Seegi Piibli viide raua kohta XIVsajandil e.m.a. on osutunud õigeks.

XIX sajandi Piibli kriitikud olid teinud järelduse, et Joosua ja Kohtumõistjate raamatud on kirjutatud palju hilisemal ajajärgul, kuna neis räägitakse rauast, sest üldiselt usuti, et rauda ei tuntud enne XII sajandit e.m.a. Tutanhamoni haualeid aga lükkas need oletused ümber, kui ekslikud. Piiblimaades on näiteks hetiitide aladel sooritatud kaevamistöödega ühenduses tulnud päevavalgele mitmeid teisigi rauast esemeid, nagu eelpool mainitud, mis kinnitavad Piibli jutustuste tõesust. Kuigi oma väärtuselt ei saa raudesemeid võrrelda kuld- ja hõbeehetega, on nad Piibli uurijatele teatud mõttes tähtsamadki kui Kairo muuseumis turistide imetlusobjektideks olevad kullast aarded.

  • left
  • right