Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine

Seos piibliajalooga

Tutanhamon elas umbes 1350.a. e.m.a. Piibli Mooses elas umbes samal ajal või kuni sada aastat varem. Mooses oli israeliit, keda lapsena päästis surmast Egiptuse printsess, tõenäoliselt Thutmosis I-e tütar Hatsepsut. Piiblijutustuse allikate põhjal võib arvata, et Iisraeli rahva väljaminek Egiptusest toimus XV sajandi keskpaiku e.m.a. Sel juhul pidanuks Mooses kasvama ja sirguma meheks Thutmosis I valitsusajal (1525 – 1508 e. m. a.).

Tutanhamoni haualeiuga ühenduses esile tulnud aarded annavad meile ettekujutuse sellest elukeskkonnast, kus Mooses kasvas. Egiptuse õukonnas kasvatati teda “kõiges egiptuse tarkuses” (Apt. 7,22.) ja printsess Hatsepsuti adopteeritud pojana oli ta tõenäoliselt Egiptuse troonipärija.

Aga Mooses hülgas kõik Egiptuse rikkused ja au. Piibel ütleb: “usu läbi keeldus Mooses suureks saades kandmast vaarao tütre poja nime.” (Heb. 11,24). Oma elu esimesed 40 aastat veetis Mooses Egiptuse õukonnas, kuid 40-aastase maapaguluse ajal otsustas ta täielikult astuda rõhutud Iisraeli rahva poolele. Egiptuses asuvad juudid olid langenud orjusesse. Oma südamega kuulus Mooses nende hulka. Tal oli valida, kas jääda vaarao tütre pojaks ja sellega ühtlasi omandada kogu Egiptuse au ja rikkused, või siis hakata Iisraeli rahva juhiks ja viia välja orjusest tõotatud maale – Kaanani. Ta valis teise võimaluse, kuna ta, Piibli sõnade kohaselt, uskudes Jumalat, oli kuulnud Tema häält ja võtnud vastu kutse juhatada Iisraeli rahvas orjusest vabadusse.

  • left
  • right