Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine

Arheoloogi “kell”

Erinevad savinõud on alati olnud muinasrahvaste kõige tavalisemad majapidamistarbed. Neid kasutati söögi, joogi ja isegi rõivaste hoidmiseks. Neid kasutati ka keedukateldena, söögi- ja jooginõudena. Need savinõud purunesid kergesti, aga kuna neid oli võrdlemisi kerge valmistada, saadi purunenud nõude asemel peagi uued. Sellise katkise nõu killud aga visti minema. Kuid põletatud savinõu killud säilivad muutumatutena tuhandeid aastaid.

Aegade jooksul on kokkupandud tükkidest taastatud nii nõude kuju kui ka kaunistused. Ka savisegu koostis muutus eri ajajärkudel. Muutused ühe sugupõlve jooksul olid võrdlemisi väikesed, aga juba saja aasta möödudes selgesti märgatavad. Need savinõud, mis kuuluvad sellesse ajajärku, millal roomlased valitsesid Palestiinas (umbes 50 a. e.m.a. – 450 m.a.j.), erinevad märgatavalt muhameedlaste ajajärgul valmistatud nõudest (VII sajandist ja mitmeid sajandeid hiljem).

On koostatud mitmeid raamatuid ja tehtud teadustöid muinasaegade savinõudest ja esemeist. Nendest leiab tänapäeva arheoloogia usaldusväärse abivahendi leitud esemete dateerimiseks ja nende abil selgub ka linnade ja külade ajaloolise eksisteerimise probleem. Neid savinõusid võib järelikult nimetada arheoloogi “kellaks”, kuna nad moodustavad tähtsa tõendmaterjali aja määramisel. Ilma nendeta ei saa uurija muud kui ainult tõdeda, et ülemine müür on pärit hilisemast ajajärgust kui alumine, mille varemetele ta on rajatud. Oleks võimatu määrata, kui pikk on ajavahemik – kas 10000 või ainult 1000 aastat – on nende kahe müüri rajamise vahel. Kuid kildude abil on suhteliselt kerge tõestada kahe müüri püstitamise vahelist aega. Arheoloog uurib muuhulgas ka seda, kuidas kaevamispiirkonna erinevad kihid ajalooliselt ühte sulavad. Nõnda jõuab ta selgusele kultuurivormide muutuses. Töö nõuab äärmist kannatlikkust ja tähelepanuvõimet. Peaaegu igast labidatäiest tehakse täpne protokoll. Järelikult võime siis usaldavalt läheneda oma kursuse teemadele “Piiblimaade arheoloogiast ja ajaloost”, teades, et meie kasutuses on rahvusvaheliselt hinnatud teadlaste uuringud.

  • left
  • right