Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine
Olete jõudnud selle teema lõppu. Selles kursuses on kokku 10 teemat.
Jätkamiseks on vajalik registreerumine.
Pärast registreerumist on võimalik oma küsimuste vastuseid saata üle kontrollimisele, kuid see pole kohustuslik.
  • left