Arheoloogia ja Piibel:
1. Tutanhamoni surimask
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lõpetamine

Tänapäevane arheoloogiline uurimisrühm ei ole võrreldav varasemate aareteotsijatega

Tänapäeva arheoloogia ei ole sama mis aarete otsimine. Arheoloogi eesmärk on ennekõike järk-järgult uuesti üles ehitada ajaloolist sündmustikku. See puudutab usku, kirjandust ja rahva kombeid üldiselt, aga ka ajalookäiku, mida vaadeldakse kronoloogilises järjekorras. Seda eesmärki silmas pidades püüab arheoloog uurida põhjalikult nii leiupaika kui ka leide.

Arheoloogia on tänapäeval teadus, mille kasutuses on suurepärased nüüdisaegsed üha täienevad tehnilised vahendid. Alates näiteks aerofotograafiast kuni ülitäpsete optiliste mõõteriistadeni. Hoolimata nendest keerukatest abivahenditest, on tavaline labidas ja “kogenud silm” ikkagi kõige tähtsamad tööriistad. Uurijal tuleb sageli töötada põlvili ja kätega maad kaevata.

Kui on kõneks Piibli arheoloogia, siis on loomulik, et tähelepanu keskendub Palestiinale ja selle ümbruses olevaile paikadele. ( Nimi “Palestiina” tuleneb heebreakeelsest sõnast “Pelešet = Filistea”. See rahvas on asunud Vahemere ranniku tasandikul Gasa, Astodi ja Askeloni linnade ümbruses u. 1200 e.Kr.). See ongi ju paljude Piiblis kirjeldatud ajalooliste sündmuste näitelava. Arheoloogide tähelepanu paeluvad eriti arvukad nn. varemetekünkad. Need on maastikus silma paistnud kõrgendikud, milledes on mitmeid kultuurikihte eri ajajärkudest. Selle on põhjustanud asjaolu, et sõja või maavärina tagajärjel rusudeks muutunud linna taastati eelmise asunduse rusudele, neid ei veetud ära. Nii moodustusid eri aegadel üha uusi kihte ja uuem linn asus üha kõrgemal. Sel viisil tekkiski ümbritsevale tasandikule üsna suuri kõrgendikke – künkaid.

Araabia keeles kutsutakse sellist küngast “telliks”. Kui sellel tellil tehakse kaevetöid, siis avanevad kihid selgelt üksteise järel ja iga kiht (või lade) sisaldab muinasjäätmeid, mille põhjal võidakse selle paiga ajaloolisi perioode dateerida. Leide peab sageli hiljemgi uurima ja uute leidude valgel saab täpsema tõlgenduse.

  • left
  • right