Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Jumal tasub ustavuse

Taanieli raamatu esimene peatükk räägib Jumala osalemisest inimeste elus ja rahvaste ajaloos. Tema andis oma rahva vaenlase kätte nende üleastumiste pärast. Kuid ka vangipõlve- maal ei hüljanud Jumal oma rahvast, olles nende kõrval. Ta valis Taanieli ja tema kolm sõpra eriliseks ülesandeks - olla Elava Jumala tunnistajateks Babüloonia kuninga õukonnas. Ta lubas noorukitel sattuda katsumustesse, ja kui nad oma usupõhimõtetele ustavaks jäid, lubas Issand neil saada poolehoidu ja heakskiitu otsustavatel kohtadel olevatelt inimestelt. Jumal andis neile imelise tarkuse ja väe:

17. Ja Jumal andis neile neljale noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses, ja Taaniel sai aru igasuguseist nägemusist ja unenägudest.
18. Ja kui need aastad olid möödunud, millede järele kuningas oli käskinud neid ette tuua, tõi kammerteenrite ülem nad Nebukadnetsari ette.
19. Ja kuningas rääkis nendega, ja nende kõigi hulgast ei leidunud Taanieli, Hananja, Miisaeli ja Asarja sarnast; nõnda tulid nad kuninga teenistusse.
20. Ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milledes kuningas neid küsiteli, leidis ta nad olevat kümme korda üle kõigist ennustajaist ja nõidadest, kes olid kogu ta kuningriigis.

Viiendas salmis kirjeldatud kolmeaastane “ülikoolikursus” oli lõppenud. Aeg oli eksam sooritada. Kuningas ise oli kõrgeimaks hindajaks. Taanieli ja tema sõprade õpingute tulemused olid hiilgavad ning vastavalt sellele tunnistati nad teistest palju kordi targemateks. See polnud ainult noorte andekuse ja töökuse, vaid Jumalale kuuletumise tulemus. Tema andis neile tasu kui ustavatele tunnistajatele. Nende puhul oli täitunud psalmisti kaudu antud tõotus:

“Ja hüüa mind appi kitsikuse päeval; siis ma tõmban sind sellest välja ja sina annad mulle au!” - L.50,15. 

  • left
  • right