Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Jumal pannakse proovile

Jumala ning Tema järgijate proovilepanek on lahutamatu. Taanieli proovilepanek pidi ilmutama ka tema Jumala olemust. Taanieli probleem oli samahästi Jumala probleem. Kuid Taanieli kaitsnud kammerteenrite ülemal polnud julgeolekut. Ta pidi vastutama oma alluvate eest ja aru andma otse kuningale, kellel oli õigus nii oma ametnike vara kui elu üle. Vähimgi sõnakuulmatus või ettekirjutustest kõrvalekaldumine võis maksta elu.

Taaniel oli nii kindel Jumalas, et julges ohtu panna ka kammerteenri elu:

10. Aga kammerteenrite ülem ütles Taanielile: “Ma kardan, et mu isand kuningas, kes on määranud teie roa ja joogi, näeb siis teie palged olevat viletsama välimusega kui teistel teieealistel noortel meestel, ja nõnda te viite mu pea hädaohtu kuninga ees!”
11. Siis ütles Taaniel ülevaatajale, kelle kammerteenrite ülem oli määranud Taanielile, Hananjale, Miisaelile ja Asarjale:
12. “Tee ometi oma sulastega kümme päeva katset ja meile antagu taimetoitu süüa ja vett juua.
13. Siis vaadatagu sinu juuresolekul meie välimust ja nende noorte meeste välimust, kes söövad kuninglikku rooga, ja talita siis oma sulastega, nagu sa heaks arvad!”
See on ilmselt üks varaseimatest ja lühimatest teadaolevatest uurimustest, mis võrdleb lihtsa taimetoidu ning rikkalikult liha ja loomseid rasvu sisaldava toidu mõjust inimesele. Tulemused olid hämmastavad:
14. Ja ta kuulas neid selles asjas ning katsetas nendega kümme päeva.
15. Ja kümne päeva pärast näis nende välimus ilusam ja ihu lihavam kui ühelgi neist noortest meestest, kes sõid kuninglikku rooga.
16. Siis ülevaataja võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taimetoitu.

Algselt Jumala poolt inimesele antud parim toiduvalik oli taimne: puuvili, teravili ja köögiviljad (1 Mo.1,29; 3,18). Lihatoitu lubas Jumal tarvitada alles peale suurt veeuputust (1 Mo.9,1-4). Peaksime aga tähele panema, et peale seda lühenes inimese eluiga järsult.

Teaduslikud uurimused tõestavad, et suurimateks varajase surma põhjustajateks on südame- ja veresoonkonnahaigused, mida soodustab rohke loomse rasva, suhkru ja teiste rafineeritud toiduainete tarvitamine. Samad uuringud kinnitavad, et lihtsat, ülekaalukalt taimetoitu tarvitavate inimeste tervis on parem, säilib kauem töövõime ja keskmine eluiga on pikem.

  • left
  • right