Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Meeste proovilepanek

6. Ja nende seas olid Juuda lastest Taaniel, Hananja, Miisael ja Asarja.
7. Ja kammerteenrite ülem pani neile nimed: ta nimetas Taanieli Beltsassariks, Hananja Sadrakiks, Miisaeli Meesakiks ja Asarja Abednegoks.
8. Aga Taaniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava viinaga, ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada.

Nende usk ja rahvuslik erinevus pandi nüüd raskele proovile. Juba uute nimede andmine oli katse muuta noorukite mõttemaailma. Nende heebreakeelsed nimed olid seotud Iisraeli Jumala - Jehoovaga, uued kaldeakeelsed nimed aga tunnistasid kaldea jumalaid Beli, Mardukit ja Nebot.

Uus elukeskkond tõi endaga kaasa teisigi probleeme. Osavõtt kuninglikest söömaaegadest oleks tähendanud Jumalast antud toitumisnõuete hülgamist. See oleks olnud ka osavõtuks paganlikest kultustseremooniatest, sest Nebukadnetsari toidud olid tolle aja kombe kohaselt osaks ebajumalatele pühendatud ohvritest.

Seega oli osavõtt söömaaegadest ja toidu vastuvõtmine Nebukadnetsari laualt südametunnistuse küsimus. Nad olid Jehoova teenijad niihästi südamelt kui ka väliselt. Andumine ebajumalatele pühendatud toidu ja joogi nautimisele oleks tähendanud loobumist seni ustavalt järgitud Jumala tahtest. Siit ka Taanieli kui noorukite grupi liidri kindel otsus: ta “võttis südames ette ennast mitte roojastada … ja ta taotles … et tal ei oleks vaja ennast mitte roojastada.”

Siin avaldub noore Taanieli kõikehõlmav põhimõtte- ja järjekindlus tungida alati asja tuumani. Ta otsustas jääda ustavaks. Siis pöördus Taaniel julgelt kammerteenrite ülema poole, taotledes võimalust järgida oma tõekspidamisi.

Niisugune julgus ja selgus avaldavad alati soodsat mõju. Nii ka nüüd. Siingi ilmneb selgelt Jumala tahe. Sama Jumal, kes andis Jeruusalemma ja Taanieli kuningas Nebukadnetsari kätesse, lubas nüüd Taanieli ettevõtmisel korda minna:

9. Ja Jumal laskis Taanieli leida heldust ja armu kammerteenrite ülema ees.
  • left
  • right