Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Kõrgklassi koolitatakse

3. Ja kuningas käskis Aspenast, oma kammerteenrite ülemat, et ta tooks Iisraeli lastest, niihästi kuninglikust soost kui suursuguste hulgast,
4. noori mehi, kelledel ei oleks ühtki kehalist viga ja kes oleksid ilusa välimusega, kes oleksid taibukad kõigis teadusis, targad ja arusaajad, ja kes oleksid kõlvulised teenima kuningakojas; ja neile pidi ta õpetama kaldea kirja ning keelt.
5. Ja kuningas määras neile igapäevase osa kuninglikust roast ja viinast, mida ta ise jõi; ja nõnda pidi neid kasvatatama kolm aastat, et nad selle järele võiksid astuda kuninga teenistusse.

Nii algas heebrea noorukite vangipõlv õpilastena tolle aja võimsaima valitseja õukonnas Babüloonias. Ajalugu räägib, et muistsed valitsejad võtsid sageli oma õukonda vange, kes oma ilu ja andekuse või tarkuse tõttu tõstsid saadud võidu ja sõjasaagi väärtust.

Kaldea kirja ja keele õpetamine viitab sellele, et kuningas soovis koolitada lojaalseid ning pädevaid ametnikke oma valitsuse all oleva paljudest eri rahvustest koosneva riigi juhtimiseks.

  • left
  • right