Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Jumala tahte kohaselt

1. Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsuseaastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalema alla ja piiras seda.
2. Ja Issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa Jumala koja riistu, ja ta viis need Sinearimaale oma jumalakotta; ta viis riistad oma jumala varakambrisse.

Taanieli raamatu sündmused viivad meid toonase maailma ajalooareenile. Juuda kuninga Joojakimi kolmas valitsusaasta oli 606-605 eKr. Sel ajal saabus Uus-Babüloonia kroonprints Nebukadnetsar, tagasiteel koju võidukalt sõjaretkelt Egiptusest, esimest korda Jeruusalemma alla. Ta piiras linna ning alistas selle oma võimule. Sõjasaagiks võeti kaasa Jumala templi riistu ja vange, kelle hulgas oli ka noor Taaniel oma kolme sõbraga.

Juudi ajaloolane Josephus (1. saj. eKr.) kinnitab mainitud sündmust ning tsiteerib Berossose, babüloonia preestri ja ajaloolase kirjutist, milles on juttu Jeruusalemma vallutamisest Nebukadnetsari poolt nimetatud aastal. Nii kinnitab Babüloonia kroonika Piibli sündmustikku.

Nebukadnetsari ettevõtmised Jeruusalemmas jäid pooleli. Just Jeruusalemma all olles sai Nebukadnetsar teate oma isa Nabopolassari surmast ning pidi kiirendama oma tagasipöördumist Babülooniasse.

Siiski sai Joojakimist Nebukadnetsari alam. Selle tõendiks olid Jeruusalemma templist sõjasaagina kaasa võetud varad ja vangid juutide hulgast. See oli sissejuhatus kohtumõistmisele, mis tabas Juuda rahvast, kuna ta ei parandanud meelt ega hoolinud Issanda saadetud hoiatustest. Nii tabas neid Tema viha, nagu on kirjutatud: “Tõesti, see sündis Juudaga Jehoova käsul … Manasse pattude pärast” (2 Ku.24,3; vaata ka 2 Aj.36,14-21).

Juuda langemine toimus Issanda tahte kohaselt. Nii peame tõdema, et “Issand andis” Joojakimi Nebukadnetsari kätte. Issand tegi seda kõige omanikule kuuluva õigusega. Seda väljendab heebreakeelne sõna “Adonai”, mida tõlgitakse “Issand” (ka “Isand”).

Jeremija hoiatustest hoolimata hakkas Babüloonia asevalitsejaks saanud Joojakim mässama Babüloonia ülemvõimu vastu. Nii sattus Jeruusalemm 597. aastal eKr. jälle piiramisrõngasse. Joojakimi surma järel tõsteti kuningaks Joojakin, kes võeti vangi koos hulga ametnike ja sõduritega. Templiaarded jäid babüloonlaste valdusse.

Nebukadnetsar määras nüüd kuningaks Joojakini onu Mattanja ning andis talle uue nime - Sidkija. Temast sai Juuda viimane valitseja. Ka tema tõstis mässu Nebukadnetsari vastu. Jeruusalemm sattus kolmandat korda piiramisrõngasse aastal 586 eKr. Selle tagajärjel purustati linn ja tempel täielikult ning suured rahvahulgad viidi “Paabeli vangipõlve”. See vangipõlv kestis kuni aastani 539-538 eKr., mil pärslane Kyros II vallutas Babüloonia ning juutidele anti vabadus pöörduda tagasi oma kodumaale.

  • left
  • right