Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Keskne teema

Taanieli raamatu teema avaldub juba selle nimes. Sõna “Taaniel” tähendab tõlkes “Jumal on kohtunik”. See tõde avaldub raamatus paljudes seostes.

Jumala kohtud algavad Jumala tollasele rahvale - Juuda rahvale ja riigile kohtumõistmisega (Tn.1,1-2). Samuti puudutavad Jumala kohtumõistmised nii Babüloonia riiki kui ka kõiki talle ajaloos järgnevaid riike ja võime. Seitsmendas peatükis saab lugeja osa aukartust äratavast taevase kohtuprotsessi kirjeldusest, milles Jumalat nimetatakse “Elatanuks”, kelle ümber on lugematud inglihulgad ja ees avatud kohtumõistmiseks vältimatud raamatud (Tn.7,9-13). Ka Taaniel ise saab lõpliku selgituse “päevade lõpus”.

  • left
  • right