Taanieli raamat avaneb:
1. Noormehed läbikatsumisel
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 Lõpetamine

Pikk riigimehe karjäär

21. Ja Taaniel jäi sinna kuningas Koorese esimese aastani.

Vähestel riigimeestel on olnud nii pikk karjäär kui Taanielil. Seitse aastakümmet oli ta vangipõlvemaal. Tähelepanuväärne on see, et ta võitis kõigi kuningate usalduse, kuigi valitsejad vaheldusid ja poliitilised olud muutusid.

Kõigi nende muutuste keskel säilitas Taaniel oma positsiooni riigimehena, täites ustavalt oma ülesandeid. Ta ei lubanud mitte millelgi häirida oma esmast kohustust - teenida taeva Kuningat ja alluda kõrvalekaldumatult Tema tahtele.

Üks autor kirjutab:

“Õilsat iseloomu ei saada juhuse läbi, saatuse erilise soosingu ega kingitusena. See on enesedistsipliini tagajärg, kui allutatakse oma madalam olemus kõrgema juhtimise alla, ning ennastohverdav elu, teenimaks Jumalat ja teisi inimesi.” - Ellen G. White, “Prohvetid ja kuningad”.

Märkus: Käesolevas õppematerjalis “Taanieli raamat avaneb” kasutatud Piibli kirjakohad ja Piibli raamatute lühendid on 1968. aasta eestikeelsest tõlkest. Teiste tõlgete kasutamisel on teksti juures märge.

  • left
  • right