Piibel alkohoolikutele:
1. Alkohooliku meeleheide... Jumala pakkumine
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lõpetamine

Kokkuvõte

See teema õpetab:

1. Igaüks, kes joob “seltskondlikult”, võtab endale võimaluse 1:5 saada probleemseks alkohoolikuks.

2. Otsus lõpetada joomine ja alustada uut, karsket elu, peab olema tehtud alkohooliku poolt isiklikult.

3. Jääva karskuse saavutamiseks on vaja alkohoolikul tunda oma täielikku nõrkust ja võimetust lõpetada joomine ilma jumaliku abita.

4. Alkohooliku elus ei saa toimuda tõelist ja jäävat muutust paremuse poole ainult tema enda pingutuste kaudu.

5. Kristus on ainuke Päästja, kes suudab meid vabastada alkoholismi ja kõigi teiste pattude köidikuist.

6. Mitte ükski alkohoolik, ükskõik, kui madalale ta on oma patuses seisukorras langenud, pole väljaspool Kristuse abi piire.

7. Piibel on Jumalik Reisijuht ja inspireeritud juhiste läte karskeks ja õiglaseks eluks.

  • left
  • right