Piibel alkohoolikutele:
1. Alkohooliku meeleheide... Jumala pakkumine
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lõpetamine

Piibel – teejuht jäädavale karskusele

Nendes erilistes Piibli õppevihikutes alkohoolikute jaoks on Piiblil endal keskne ja eluline koht. Me peame seda arvestama, kui me tunnistame, et Piibel sisaldab Jumala poolt inspireeritud juhiseid meestele ja naistele. Sellel on kohustuslik osa meie elus, seda näeme järgmistes salmides:

“Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.” 2.Ti.3,16-17

Enamus inimesi, kaasaarvatud alkohoolikud, tunnistavad, et Piibel on väljapaistev teos ja üks maailma klassikast. Kuid see võib raskendada arusaamist väitest “kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud”. Kas see tähendab, et Jumal ise kirjutas Piibli? Või mida see siis tähendab?

Selle kohta ütleb apostel Paulus oma kirjades Piiblis järgmist:

“Sest ma pole seda saanud ega õppinud inimestelt, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.” Ga.1,12

See tõstatab järgmise küsimuse. Mis on “Jeesuse Kristuse ilmutus”?

Kuidas apostel Paulus ja teised kirjutajad ning prohvetid said selle ilmutuse? Vastuse leiame Piibli neljandast raamatust:

“Ja Jehoova ütles: “Kuulge ometi mu sõnu! Kui teie hulgas on prohvet, siis ma ilmutan ennast temale nägemuses, räägin temaga unenäos!” 4.Mo.12,6

Jumal valib kindlaid mehi ja naisi alustugedeks, kes viivad läbi aegade Tema sõnumit inimestele, et nende olemus oleks selge.

Kolmas küsimus, mis vaevab tihti algajaid piibliuurijaid, puudutab selle suurepärase raamatu jumalikku inspiratsiooni. Kuidas me võime teada, et Piibli kirjutised on inspireeritud? Meil on Jumala tõotus, et Ta kaitseb oma sõnade puhtust ja säilitab neid igaveseks ajaks:

“Jehoova kõned on puhtad, need on hõbe, mis töökojas sulatatult maha jookseb ja seitsmekordselt on puhastatud! Sina, Jehoova, kaitsed neid; sa hoiad teda igavesti selle põlve rahva eest!” L.12,7-8

Kui me uurime seda imestusväärset kompositsiooni suuepärastest raamatutest ja paneme tähele, kuidas Jumal on seda sajandite vältel muutuste eest kaitsnud, siis me aimame, et tegemist pole lihtsa inimeste poolt koostatud raamatuga, mida loetakse ühe või kahe põlvkonna jooksul ning siis unustatakse.

Võttes arvesse pidevat vastuseisu, mida Piiblil on tulnud taluda läbi aegade, kui kurjuse jõud püüdsid seda vaikima sundida ja isegi hävitada, oleme rohkem kui kunagi varem veendunud selle jumalikus päritolus.

Kas me peame siis neid vanu Piibli prohvetite sõnu võtma Jumala enda sõnadena? Piibel ei jäta võimalust kahelda. Uues Testamendis on vähemalt 380 kirjakohta, mis osutavad Vana Testamendi kirjutiste jumalikule inspiratsioonile. Vana Testament, vastupidi, sisaldab rohkem kui 2 500 näidet, milles vihjatakse tõsiasjale, et Jumala sõnad pandi nende muistsete prohvetite suhu. Me leiame selliseid väljendeid nagu “ja Jumal ütles”, “mulle tuli Jehoova sõna”, “nõnda ütleb Jehoova” jne. Tsiteerime siin ühte näidet:

“Mulle tuli Jehoova sõna; ta ütles: “Enne kui ma sind emaihus valmistasin, tundsin ma sind, ja enne kui sa emaüsast väljusid, pühitsesin ma sind: ma panin sind rahvaile prohvetiks!” Aga mina ütlesin: “Oh Issand Jehoova! Vaata ma ei oska rääkida, sest ma olen noor!” Kuid Jehoova ütles mulle: “Ära ütle: ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin! Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehoova!” Ja Jehoova sirutas oma käe ning puudutas mu suud; ja Jehoova ütles mulle: “Vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu!” Jr.1,4-9

Selle alkohoolikute piiblikursuse kirjutaja on sadade erinevast seisusest alkohoolikute ravimise käigus leidnud, et need, kes mõistavad, et Piibel on tõesti Jumala poolt inspireeritud raamat ja seetõttu eksimatu, ja kes võtavad vastu ning järgivad selle õpetusi, on need, kes saavutavad jääva karskuse. Nendel, kes lükkavad tagasi Piibli ja selle piiritu armastuse ning lootuse sõnumi patuse, ka alkohooliku, jaoks, ebaõnnestub karskeks jäämine ükskõik milliseks märgatava pikkusega ajaks.

Võib-olla on see olnud sinu esimene pilk Jumala Sõnas leiduvale aaretele. Meie eesmärgiks on neid imesid sulle järk-järgult avada, ilma sind segadusse viimata. Me teame, et kui sa oled selle sissejuhatava piiblikursuse alkohoolikutele läbinud, jätkad sa innukalt Piibli uurimist meie teiste kirjalike kursuste abiga.

Soovides alkohoolikuna vabaneda oma orjastavast harjumusest, pead sa õppima võtma kõige imelisemat raamatut endale sõbraks ja juhiks ning nõuandjaks kiusatuse, stressi, üksinduse ja kitsikuse ajaks. Kui sa püüad tõsiselt endist elu maha jätta ja haarata kinni Jumala väljasirutatud käest, siis tuleb sul vältimatult ette kahtluse ka nõrkuse hetki ning elu tühisuse tunnet. Aga kui sa kasvad usus Temasse ja võtad vastu Tema piiritu väe ja armastuse, mida Ta tahab sulle anda, leiad sa, et Tema on alati lähedal, et sind juhtida üle konarlikest kohtadest sinu “tagasipöördumise” (“come-backi) rajal.

Armas Jeesus, ma võtan sind vastu oma armastavaks ja andestavaks Päästjaks. Rohkem kui midagi muud soovin ma jääda karskeks ja alistada kogu oma elu Sinu tahtele. Ma mõistan väga hästi, et siiani olen ma ainult oma pingutustega teinud kohutava vea oma elus. Tõsta mind üles, Issand, minu alkoholismi mudast ja porist ning juhi mind ainult sinu sõpruses ja osaduses Sinuga. Aita mul mõista Sinu piiritut armastust minu vastu. Õpeta mind mõistma Piiblit ja võtma seda oma elu juhiks. Aamen.

  • left
  • right