Piibel alkohoolikutele:
1. Alkohooliku meeleheide... Jumala pakkumine
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lõpetamine

Ei ole alkohoolikuid, keda Jumal ei suudaks aidata

Mõnikord, kui alkohoolik püüab meeleheitlikult oma harjumusest vabaneda, sosistab Saatan talle kõrva: “Mis kasu on sinu püüdlustest? Sa oled alkoholirajal juba liiga kaugele läinud. Miks mitte just nüüd lõdvestuda ja nautida seda, mida sa teed?”

Aga alkohoolik, kes tõeliselt tahab paremaks saada, peab kindlalt kõrvale lükkama iga kiusatuse triivida kaasa hoovusega, mis kannab teda vastu kindlale hävingule. Ta peab kokku koguma oma taasleitud usu Jumala väesse teda aidata. Ta peab meelde tuletama Jumala tõotusi, mis on järgmistes sõnades:

“Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juure, elades aina selleks, et kosta nende eest.” He.7,25

Piibel ütleb, et “kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks”. Js.1,18. See on imeline Jumala tõotus kõigile patustele, kaasaarvatud alkohoolikutele, kui nad oma patud tunnistavad, siiralt kahetsevad ning siis alustavad Tema abiga uut elu. Kunagi jõuame sinna, kus me tõepoolest tahame teha seda, mis on hea meie jaoks, selle asemel, et end hävitada.

  • left
  • right