Piibel alkohoolikutele:
1. Alkohooliku meeleheide... Jumala pakkumine
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Küsimused: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lõpetamine

Oma nõrkuse tunnetamine on vajalik

Arvatavasti said sa mõningal määral aimu selle probleemi surmavast olemusest, millega sa silmitsi seisad, ning otsustasid midagi konkreetset ette võtta. Niivõrd on asi korras. Aga kas sa pole püüdnud varem joomist maha jätta, - mitte üks, vaid mitu korda - , ainult selleks, et lõpetada masendavas ebaõnnestumises, hoolimata sinu parimatest kavatsustest? Kahtlemata tahtsid sa hingepiinas hüüda nii nagu seda tegi Paulus omal ajal:

“Oh mind viletsat inimest! Kes päästaks mind sellest surma ihust! … sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen!” Ro.7,24.19

Siin tunnistab Paulus oma abitust iseenese aitamisel. Ta tajub oma inimlikku nõrkust ja oma maise olemuse vastuolulisust. Paulus sai õppetunni, mis oli tema uhkele ja siiani enesekindlale loomusele kibe pill alla neelata. See on sama kibe pill, mille peab neelama alkohoolik, kui ta loodab saavutada täielikku karskust. Me ei suuda ennast ise päästa, aga on Keegi, kes võib meid päästa.

Paulus saavutas lõpliku võidu kiusatuste üle, mis teda kogu aeg piirasid, vaadates iseendast kaugele, kaastundliku, andestava ja armastava Jumala alatiootavatele kätele.

Ka sina, õnnetu alkoholi ohver, võid saavutada aulise võidu nagu Paulus, kui sa tunnistad alandlikult oma nõrkust ja palud Jumalalt jõudu, mida sa vajad. Selles nõrkuses, milles sa oled, leiad sa jõudu nagu Paulus:

“Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast; sest kui olen nõder, siis olen vägev!” 2.Ko.12,10

“Ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks.” Fi.4,13

Aga võib-olla sa ei salli Piiblit ega vaimulikke asju üldse nagu enamus alkohoolikuid. Millegipärast oled sa kuskilt saanud mõtte, et Piibel ja elu selle põhimõtete järgi on ainult nõrkade ja vanade inimeste jaoks. Miski ei saa tõest kaugemal olla kui see. Pole tarvis erilist talenti, et saada alkohoolikuks; igaüks, kes joob piisavalt palju alkohoolseid jooke küllalt pika aja jooksul, saab selleks. Kuid tõelist julgust ja mehisust on tarvis, et teha seda, mida Paulus tegi – tunnistada enda täielikku nõrkust ja abitust ning siis paluda Jumalalt abi. Siin pole midagi häbeneda. Jumal igatseb meid tõeliselt vabastada, et juhtida meie elusid, allutades meie tahte oma tahtele. Sa võid olla kindel, et Jumalale allumine on vajalik samm võiduks sinu hinge hukutaja – alkoholismi – üle.

  • left
  • right