Usk üle piiride:
1. Jumal armastab ka Sind
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4
Küsimused: 1 2 3 4 5 Lõpetamine

AINULT ARMASTAV JUMAL VÕIB AIDATA

Kui nüüd keegi tuleb ja ütleb mulle: “On Üks, kes tunneb sind ja sinu haletsusväärsust. Talle pole see ükspuha, hoopis vastupidi - Ta  soovib olla sinu valguseks ja täheks – kas ma siis ei peaks jääma kuulama? Sest see üks, kes on mind märganud, ei ole keegi muu kui Tema,  keda võin nimetada oma Isaks ja kes näeb kaugelt mindki, tunneb mind ja armastab mind – Kes minust ei tüdi ja Kes lõpuks on minu pärast oma Poja Päästjaks saatnud. “Sina, Issand, kõikide südametundja…”(Ap. 1,24).  “Aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema Isa ja Tal hakkas hale meel” (Lk.15,20). “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et Temal oleks igavene elu!” (Jh.3,16).

Selle Poja, Jeesuse Kristuse jaoks ei ole mina ainult patune ning lootusetu “koorem”, mida nii mitmete meelest olen, vaid lähim – “vend”, keda Ta oma elu hinnaga soovib tuua tagasi koju. “ Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema” (Mrk. 3,35).

Kolgata rist meenutab mulle Tema otsustavat tegutsemist minu heaks; seal laskis Ta eneses risti lüüa minu mineviku ja kustutas seal kõik minu võlad, Tema maksis need, lastes end naelutada ristile, kus oleks õigupoolest olnud minu koht – hukkamõistmise kohale.

Selles mõttes on rist rohkem kui vaid sümbol. See ehitab Jumala ja minu vahele silla üle patu kuristiku, ja üle selle silla, Tema risti, võin astuda andekssaanuna. Kolgata rist märgib minu tee ja ma võin alustada oma elu veelkord just nagu otsast peale.

“Kõikvõimas Jumal – see on ime – armastab mind nii, et Temale on tähtis kogu minu elu, mitte ainult minu hinge tervis, vaid ka mu hambavalu ja kiilasjääga kaetud tee, kus mul tuleb sõita oma autoga, või ka mu noorima lapse naljakad kriipseldused, mis soojendavad mu südant.

  • left
  • right