Usk üle piiride:
1. Jumal armastab ka Sind
Sisukord
Teemakäsitlus: 1 2 3 4
Küsimused: 1 2 3 4 5 Lõpetamine

Jumal armastab ka sind

KAS KODUTU…?

Minu ees laual on lõigud noorte inimeste päevikusissekannetest; nad on pannud oma kuhjunud mured paberile, mõned on isegi arglikult oma murest teatanud ajakirjade küsimusteosakondadesse, teised on valmis terve raamatu kirjutama neist muredest. Mis sa arvad, mida neist enamik sisaldab?

  • Kuueteistkümneaastane nooruk kirjutab: “Oleks mul ometi keegi, kellega saaksin oma mõtteid jagada.”
  • Üks autokooli naisõpilane kirjutab: “Tahaksin kord päris pikalt end tühjaks nutta ja kõik välja laduda, kuid mul pole kedagi, kes sellest vähimatki hooliks.”
  • Noor neiu kirjutab oma kujutletavale sõbrale: “Kas sinagi võitled, kas tuleb sinulgi pliiatsi ja paberi abil käsitleda kõike seda avaldamatut, mille puhul emast ega kellestki teisest abi pole?”
  • Keegi kahekümneaastane valab kirja kõik oma ahastuse, mis kõneleb enese eest: “Minu kogu olemasolu raskendab kõige hullemini see, et mul tuleb oma asjad ja suhted ümbritsevaga ainult endale hoida, ilma mingi abita ja ühegi inimeseta, kelle poole võiksin pöörduda, saamaks temalt nõu või mõistmist. Ei ole kedagi, kelle juuresolekul võiksin  kasvõi korragi kõik unustada…” 
  • Üks üliõpilaskandidaat kirjutab oma testilehe lõppu:  “Kas ma olen lootusetu juhtum?”
  • Kuueteistkümneaastane juuksurineiu kirjutab: “Mul ei ole oma vanematega mingit läbisaamist. Elame otsekui üksteisest mööda. Igaüks sammub oma igapäevast rada, hoolimata elus enamast. Kõik magavad “Okasroosikese und”, ainult neli seina omavad mingit tähtsust.”
  • Üheksateistkümneaastane õppur: “Minu klaveriõpetaja oli ainuke inimene, kellega sain ennast jagada ja nüüd on temagi surnud. Pärast tema surma tõmbun üha sügavamale oma kesta.”

Need võpatama panevad katkendid paljastavad meile meie aja “kodutu inimese”, armastuseta ajastu inimese. Üks igatseb kibedalt kodu ja kaitstust, mõistmist ja armastust, teine jälle ei väljenda muud kui lohutamatut tunnistust “Mul ei ole kedagi…”

Inimene on muutunud kodutuks selle sõna sügavaimas mõttes. Ta ei ole usu kaudu kontaktis Jumalaga ja võib-olla just seetõttu tunneb end kaitsetuna ning üksildasena.

  • right